LT RU

Žygio planas

Niekas neįtaria, kad šalia Kauno tikro rojaus esama. Iškvėpk paskutinį miesto tvaiką ir pirmyn!

Nusileidus panemune, peršokus per upelį, už kelių šimtų metrų, siauru smėlio takeliu įkopk į du didžiausius kalnus – piliakalnius.

Čia nuskendusi bažnyčia naktimis varpais gaudžia, kad raudona merga savo ašaromis Papiliakalnio upelį maitina, kad daugel kryžiokų savo galvas paguldė, kad pilėnus išžudė. Dar po karo stovėjęs ant Svirnakalnio (4) ir akmuo, kaip krėslas, bet vietinių neišmanėlių buvo nuverstas ir į namo pamatus įmūrytas.

Už pušynėlio ir pievų – Kriemalos senkapiai. Karklės ( 10 ) žemupis, kur prasideda ichtiologinis draustinis. Už 400m vieno vandens mal ū no liekanos, o dar už 500m – kito, vadinamo “Velnio malūnu”. Sena medinė Paštuvos bažnytėlė dar mena, kai po lažybų, buvo perkelta iš Tiškevičiaus dvaro Lygainiuose (21). Dar ilgai, po mirties grafas Karpis u ž šią nuodėmę žmonėms vaidenosi. Paštuvos kapinėse, legenda byloja, esantis pilkapis ( 16 ) po savimi slepia Karpį be galvos.

Čia šalia įsikūręs moterų vienuolynas (19), o gretimoje sodyboje, pušinėlio pakraštyje galima aplankyti Šv.Jono šaltinį (18). Stebuklingo vandens pasisemti atvažiuodavo net Kauno gyventojai.

Paėjus apie 150m nuo švento šaltinio, kairėje kelio pusėje, stūkso milžiniškas, drevėtas Jovaras (17). Pasakojama, kad išaugęs jis iš rykščių, kuriomis mirtinai nuplakę keturis baudžiauninkus. Žmonės sako, kad pats Karpis jas sodinęs, nes tomis rykštėmis ir jo mylimoji tarnaitė buvusi nuplakta. Dabar į drevę keli vaikai sykiu sutelpa.

Iš tolo matomas Lygainių pilkalnis (21), traukte traukia. Stovėjo ant jo kadaise Tiškevičiaus dvaro pastatai, vėliau žmonės švęsdavo Gegužines.

Į vakarus nuo Lygainių piliakalnio įsikūręs paslaptingas Antalkių kaimas (22, 23, 24); tai ypatinga mitologinė vietovė. Čia didelis ežeras tyvuliavęs. Akmeninė kulgrinda į ežero salą vinguriavusi. Kvesų raiste baubliais paversti žmonės baubliais baubia ir kaimo mergom praeiti nedavę. Tol baubdavę, kol šios drobės rietimo nepaaukodavę. Šilelio alkavietėje (24) ateitį pranašavęs.

Svarbiausia atsisakyti įprasto gyvenimo ritmo, ir nors vienai dienai pasprukti ten, kur akys veda, kur kojos neša... 

Žygio plano sudarytojas:
Arūnas SNIEČKUS
Antano ir Jono JUŠKŲ etninės kultūros muziejaus direktorius, Vilkija